PhDr. David Cichák

speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí zařízení

Odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta, UJAK Praha, obor Speciální pedagogika, 2004 - 2006, Mgr.

Pedagogická fakulta, UJAK Praha, Rigorózní zkouška, 2008, PhDr.

Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii - SUR, 1997 - 2001, 600 hodin, PhDr. M. Frouzová, J. Heller
Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch, 2004 - 2008, 500 hodin, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
Výcvikový kurz v telefonické krizové intervenci, 1999, 100 hodin
Terapie partnerského vztahu, 2011 - 2012, 100 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová
Supervizní výcvik ČIS, 2013 - 2015, 500 hodin, MUDr. J. Pfeiffer, PhDr. V. Čermáková
Asociace manželských a rodinných poradců „Poradenská propedeutika“, 2004

Focusing I a II, K. Kopřiva

Aktuálně Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii, 2015 - 2018, 200 hodin, PhDr. S. Titl, PhDr.L. Lucká

Další kratší kurzy zaměřené na problematiku závislostí

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči - 2004 - dosud, od roku 2006 vedoucí zařízení
Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves – socioterapeut - 2003 - 2004
Terapeutická komunita pro drogově závislé Magdalena Mníšek p. Brdy – socioterapeut - 2002 -2003
Psychoterapeutická ordinace Patrimonio Praha – terapeut - 2001 - 2004
Linka důvěry Liberec - odborný poradce - 2000 - 2001
Terapeutická komunita pro drogově závislé Mukařov – socioterapeut - 2000 – 2001
Preventivní a krizové centrum pro mládež Locus L Liberec – terapeut - 1997 – 2001
Dětský domov Krompach v Čechách - vychovatel - 1996
Domov mládeže Ústí n. Labem – vychovatel - 1995 -1996