Mgr. Eva Korfová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči 

Odborné vzdělání:

Filozofická fakulta, UP Olomouc, obor Psychologie, 2009 - 2011, Mgr.

Fakulta sociálních věd a zdravotnictví, UKF Nitra, obor Psychologie, 2003 - 2009, Bc.

Terapie partnerského vztahu, 2012 - 2013, 110 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová
Rodina v procesu změny – Integrující přístup v rodinné terapii, 2012, 48 hodin, PhDr. H. Vyhnálková
Kurz aplikované psychodiagnostiky, 2010, 24 hodin, PhDr. R. Obereignerů, PhD.

Další kratší kurzy zaměřené na problematiku umírání a domácí násilí, peer programy

Aktuálně Dlouhodobý výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka, Český institut PCA v Brně, 4,5 roku  

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - 2011 - dosud – manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči - t. č. na rodičovské dovolené
České sdružení obětí dopravních nehod – dobrovolnice, psychosociální poradkyně - 2009 - dosud