Mgr. Eva Krasulová

sociální pedagožka, manželská a rodinná poradkyně

Odborné vzdělání:

Fakulta humanitních studií, UTB Zlín, obor Sociální pedagogika, 2006 - 2011, Mgr.

Kompletní krizová intervence, 2012, 150 hodin, Mgr. V. Kolářová
Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů, 2014, 100 hodin, PhDr. D. Cichák, Mgr. H. Heindorferová

Násilí v rodině - práce s násilnou osobou, 2013, 24 hodin, Mgr. A. Lammelová, PhDr. A. Stodolová

Další kratší kurzy zaměřené na práci s klientem

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně - 2012 – dosud
Unie Kompas, Zlín – terénní sociální pracovnice, sociální pracovnice - 2010 - 2012