Aktuality

Důležité upozornění - k 5. 10. 2020

V týmu naší poradny se na začátku tohoto týdne objevil jeden covid - pozitivní případ. Po předběžné dohodě s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci zatím zachováváme služby v původním rozsahu, samozřejmě při dodržování všech hygienických opatření, což jsou roušky, rozestupy a hygiena a dezinfekce rukou.

Pokud by se kdokoliv z klientů necítil za těchto okolností dostatečně chráněn, může využít našich služeb prostřednictví telefonu, případně kontaktu s konkrétním pracovníkem přes Zoom meeting. Tyto kontakty je potřeba domluvit předem na telefonních linkách 606 167 312, 485 108 866 nebo 485 103 190.

O dalších opatřeních, která budeme v blízké době v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí realizovat, Vás budeme nadále informovat.

Mgr. Ivo Lánský

vedoucí zařízení