Cyklus přednášek v knihovně

Cyklus přednášek Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec pro veřejnost

v roce 2023Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

 

Pondělí 2. 10. 2023 od 17 do 19 hodin - Konflikt jako vývojový prvek

aneb co je dobré slyšet o psychickém vývoji dítěte v prvních letech života

Přednášející: Mgr. Ivo Lánský

1,5 h přednáška a 0,5 h diskuze

Představíme základní typy rané vztahové vazby. Budeme se věnovat důležitým vývojovým etapám psychického vývoje dítěte od narození do 6 let s ohledem na interakci s rodiči. Zastavíme se u náročného období prvního vzdoru a budeme mluvit o rodičovských strategiích zvládání těchto situací. Také promluvíme o času rodiče a jeho významu pro budování sebevědomí dítěte. 

 

 

Úterý 24. 10. 2023 od 17 do 19 hodin - Základy partnerské komunikace

Přednášející: Mgr. Pavlína Vedralová a Mgr. Martin Leták

1,5 h přednáška a 0,5 h diskuse

Přednáška se zaměřuje na způsoby a úskalí mezilidské komunikace. Seznámíme vás se základy transakční analýzy, což je psychologická metoda, která nás učí porozumět tomu, co a jak si navzájem sdělujeme a odkud mohou pramenit různá nedorozumění a nepochopení mezi partnery. Naučíme vás, jak si efektivně a neohrožujícím způsobem sdělovat své vzájemné potřeby, přání ale i kritiku.

 

Středa 8. 11. 2023 od 17 do 19 hodin - Jak na nespavost

Přednášející: Mgr. Lenka Polívková

1,5 h přednáška a 0,5 h diskuse

Některou z forem nespavosti trpí přibližně třetina obyvatelstva. Dozvíte se, jaký vliv má životní styl na kvalitu a délku spánku, o nejčastějších poruchách spánku, příčinách nespavosti a o zásadách spánkové hygieny.

 

Středa 29. 11. 2023 od 17 do 19 hodin - Rodiny s dospívajícími dětmi

Přednášející: Mgr. Martin Leták a Mgr. Daniela Michlová

1,5 h přednáška a 0,5 h diskuze

V rámci přednášky se budeme zabývat tím, jak se proměňují dětské potřeby v období puberty

a dospívání, před jakými vývojovými úkoly stojí dnešní rodiny, jaká je úloha matek a jaká otců

a kde mohou rodiče získat podporu, aby vše zvládli a jejich děti měly odvahu vydat se do světa.

V druhé části se zaměříme na období staršího školního věku (14–19 let), s jakými okruhy potíží se v našich pracovnách nejčastěji setkáváme, jaké jsou možnosti a formy péče, co je nápomocné v komunikaci s dospívajícími. Závěrem představíme knihy k zamyšlení, inspiraci.