COVID informace

V současné době poskytují všechna pracoviště poradny (Liberec, Turnov, Jilemnice a Semily) konzultace pouze on-line (prostřednictvím ZOOMu) nebo telefonické konzultace.  Jsme zároveň připraveni v odůvodněných případech (jedná-li se o bezprostřední ohrožení života či zdraví) po domluvě s příslušnými pracovníky na všech pracovištích poskytnout krizovou intervenci - provést konzultaci osobně. Toto opatření je platné zatím do 28. 3. 2021.