Jana Pikousová

sociální pracovnice, skupinová psychoterapeutka

Odborné vzdělání:

Střední zdravotnická škola Liberec

Výcvik ve skupinové psychoterapii pro SZP /5 let/
Výcvik v Telefonické krizové intervenci

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – sociální pracovnice - 1998 – dosud
Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec – zdravoní sestra - 1989 – dosud
Linka důvěry Liberec - odborná poradkyně - 1992 - dosud
Dětské psychiatrické oddělení a dětská psychiatrická ambulance – zdravotní sestra - 1964 - 1989