JUDr. Eva Karhanová Horynová

právník

Odborné vzdělání:
Právnická fakulta UK Praha
Rigorózní zkouška z oboru občanské právo hmotné a pracovní právo
Kurz Právní vztahy k nemovitostem
Kurz Obchodní právo
Kurz Mediace

Praxe:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – 2003 - dosud
Střední škola právní a vyšší odborná škola – 2003 - dosud
Statutární město Liberec
Severočeské ředitelství spojů Ústí n. Labem