PhDr. Božena Lányová

klinický psycholog, manželský a rodinný poradce

Odborné vzdělání:
Jednooborová psychologie na Filosofické fakultě UK Praha
Atestace ILF Praha – klinický psycholog
Pedagogická fakulta Technické university Liberec – speciální pedagog
Supervizní výcvik ČIS
Základní sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (4 roky)
Výcvik v Bálintovských skupinách (4 roky)
Výcvik v Muzikoterapii
Výcvik v Komunikaci
Výcvik v Hypnoterapii a relaxaci
Výcvik pro práci s autisty
Různé další krátkodobé kurzy

Praxe:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – 1982 - dosud
Dětský diagnostický ústav Liberec – 1978 – dosud
Zvláštní odborné učiliště – vychovatelka – 1972 – 1973
Linka důvěry Liberec – 1992 – 1995
Krajský soud Ústí n. Labem – soudní znalkyně – 1990 - 1995
Akreditovaný supervizor ČIS – 2003 - dosud