Tým pracovníků

  • Kolektiv poradny je tvořen psychology – manželskými a rodinnými poradci, sociálními pracovnicemi, právní poradkyní a asistentkou.

Kolektiv

Mgr. Ivo Lánský

pracovní pozice: vedoucí zařízení, psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Mgr. Pavlína Vedralová

pracovní pozice: zástupce vedoucího zařízení, psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Ilona Benešová

pracovní pozice: asistentka

Dana Černá

pracovní pozice: sociální pracovnice

Mgr. Pavlína Doležalová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Mgr. Klára Háková

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce

Mgr. Otokar Homola

pracovní pozice: sociální pracovník

PhDr. Miloslava Hrabálková Kubů

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Bc. Hana Kolářová, DiS.
pracovní pozice: sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči
Mgr. Martina Kynčlová
pracovní pozice: sociální pracovnice, pracovník pro náhradní rodinnou péči

 

Mgr. Martin Leták

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Mgr. Lenka Polívková

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Mgr. Petr Selinger

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Mgr. Ladislav Vedral

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

PhDr. Božena Lányová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce

JUDr. Eva Karhanová Horynová

pracovní pozice: právní poradkyně

Jana Pikousová

pracovní pozice: sociální pracovnice

Bc. Ester Fejfarová

pracovní pozice: sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči - toho času na rodičovské dovolené

Mgr. Jana Hrůzová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči - toho času na rodičovské dovolené

Bc. Anna Kaňková, DiS.

pracovní pozice: sociální pracovnice - toho času na rodičovské dovolené

Mgr. Eva Krasulová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči - toho času na rodičovské dovolené

Mgr. Barbora Petříčková

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči - toho času na mateřské dovolené

Mgr. Veronika Soukalová

pracovní pozice: sociální pracovnice- toho času na mateřské dovolené

Mgr. Kristýna Vinklerová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči - toho času na mateřské dovolené