Mgr. Ivana Svobodová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Odborné vzdělání:

Filosofická fakulta, UP Olomouc, obor Psychologie, 2004 - 2010, Mgr. 

Integrovaná rodinná terapie, 2012 - 2016, 700 hodin, PhDr. Vodňanská, Mgr. Macek
Terapie partnerského vztahu, 2012 - 2013, 100 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová 
Rodina v procesu změn - integrující přístup v rodinné terapii, 2011, 48 hodin, PhDr. H. Vyhnálková
Práce s časovou osou, 2011, 20 hodin, PhDr. L. Trapková, MUDr. V. Chvála

Aby láska v rodině vzkvétala, 2010, 19,5 hodin, PhDr. J. Prekopová, PhDr. J. Šturma

Aktuálně Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii, 2017 - 2019, 200 hodin, PhDr. S. Titl, PhDr. L. Lucká

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – 2010 – dosud