Mgr. Eva Krasulová

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči - toho času na rodičovské dovolené

Odborné vzdělání:

Fakulta humanitních studií, UTB Zlín, obor Sociální pedagogika, 2006 - 2011, Mgr.

Kompletní krizová intervence, 2012, 150 hodin, Mgr. V. Kolářová
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, 2017, 121 hodin, MUDr. V. Chvála
Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů, 2014, 100 hodin, PhDr. D. Cichák, Mgr. H. Heindorferová

Násilí v rodině - práce s násilnou osobou, 2013, 24 hodin, Mgr. A. Lammelová, PhDr. A. Stodolová

Další kratší kurzy zaměřené na práci s klientem

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně - 2012 – dosud
Unie Kompas, Zlín – terénní sociální pracovnice, sociální pracovnice - 2010 - 2012