Mgr. Barbora Petříčková

pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči 

Odborné vzdělání:

Filozofická fakulta, MU Brno, obor Psychologie, 2006 - 2012, Mgr.

Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, 2011 - 2016, 1050 hodin, MUDr. P. Suchomel
Výcvik v krizové a telefonické krizové intervenci, 2011, 158 hodin, Mgr. V. Kolářová, Mgr. Z. Svobodová
Základní výcvik ve videotréninku interakcí I., 2009 - 2010, 200 hodin, Mgr. K. Šilhánová
Kurz Body - psychoterapie pro terapeuty, 2015 - 2016, 180 hodin, M. Sc. E. Weidenfeld
Terapie partnerského vztahu, 2014 - 2015, 90 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová

Poradenská propedeutika, 2011, 34 hodin, Mgr. Š. Poupětová

Aktuálně ve výcviku Gestalt terapie s dětmi a adolescenty, 2016 - 2018, 203 hodin, Felicia Carroll, Med, MA, LMFT, RPT - S
 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči - 2013 - dosud
Bílý kruh bezpečí, o. s. - psychosociální poradkyně - 2012 - 2013
Linka důvěry Liberec - sociální pracovnice - 2012 - 2013