JUDr. Eva Karhanová Horynová

pracovní pozice: právní poradkyně

Odborné vzdělání:

Právnická fakulta, UK Praha
Rigorózní zkouška z oboru Občanské právo hmotné a pracovní právo

Právní vztahy k nemovitostem
Obchodní právo
Mediace

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – právnička - 2003 - dosud
Střední škola právní a vyšší odborná škola Liberec – 2003 - dosud
Statutární město Liberec
Severočeské ředitelství spojů Ústí n. Labem