Bc. Ester Fejfarová

pracovní pozice: sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči - toho času na rodičovské dovolené

Odborné vzdělání:

Evangelická teologická fakulta, UK Praha, obor Pastorační a sociální práce, 2009 - 2013, Bc.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, 2016, 121 hodin, MUDr. V. Chvála
Kompletní krizová intervence, 2015, 150 hodin, Mgr. V. Kolářová
Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů, 2014, 100 hodin, PhDr. D. Cichák a Mgr. H. Heindorferová
Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů, 2015, 40 hodin, PhDr. D. Cichák a Mgr. H. Heindorferová

Respektovat a být respektován, 2015, 32 hodin, PhDr. J. Nováčková, CSc.

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči - 2014 - dosud
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Liberec – učitelka - 2010 - 2014
Základní škola praktická a základní škola speciální Frýdlant – pedagožka - 2009 - 2010