Bc. Anna Kaňková, DiS.

pracovní pozice: sociální pracovnice

Odborné vzdělání:

Evangelická teologická fakulta, UK Praha, obor Pastorační a sociální práce, 2010 - 2013, Bc.
VOŠ Jabok, obor Sociální pedagogika a teologie, 2009 - 2012, DiS.

Aktuálně Evangelická teologická fakulta, UK Praha, obor Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika, 2014 - 2016, Mgr.

Základy krizové intervence tváří v tvář pro pracovníky služeb sociální prevence, 2014, 48 hodin, Mgr. V. Kolářová

Sebezkušenostní výcvik Posilování pozitivních hodnot a postojů, 2010 - 2012, 40 hodin, PhDr. I. Bernardová, Bc. V. Kolářová, Mgr. R. Fraňková

další kratší kurzy zaměřené na práci s třídním kolektivem, sociometrii, primární prevenci v oblasti závislostí, šikany, rasismu a xenofobie, partnerské vztahy

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – sociální pracovnice - 2014 – dosud - toho času na rodičovské dovolené
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna – lektorka primární prevence sociálně-patologických jevů - 2010 - 2014