Mgr. Pavlína Doležalová

 pracovní pozice: psycholog - manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči

Odborné vzdělání:

Filosofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor: Psychologie, 2013–2019, Mgr.

Kurz forenzní psychologie pro soudní znalce, 2019, 32 hodin

Koučování rodinných a partnerských vztahů, 2019,16 hodin

Profesionální kouč – Koučink centrum, 2019, 125 hodin

Psychologie v pohovoru – Recruitment Academy, J.Ženatý, 8 hodin

Psychosociální první pomoc, KIP tým, ADRA, 2018, 16 hodin

Výcvik v chatové krizové intervenci, 2018, 16 hodin

Akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví, 2018, 70 hodin

Výcvik v internetovém poradenství, 2018, 7 hodin

Schultzův autogenní trénink (relaxace), 2018, 20 hodin

Komunikace složek IZS s lidmi s intelektovou, kognitivní a pohybovou disabilitou při katastrofách, Š.Vymětal, projekt EUNAD, 2017, 12 hodin

Kurz kompletní krizové intervence, Déčko Liberec z.s., 2016, 150 hodin

Denní sanatorium Horní Palata, Všeobecná fakultní nemocnice – Koterapeut, 2016, 140 hodin

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželský a rodinný poradce, psycholog pro NRP – 2019 – dosud

FOKUS Liberec o.p.s. – Psycholog, 2019 – dosud

Adecco – Psycholog a poradce pro talent management, 2019

Doctor Talent – Personalista, headhunter, 2019

Linka bezpečí, z.s., Psychiatrická nemocnice Bohnice – Konzultant v oblasti krizové intervence, 2017 - 2018

Prevalis, z.s. – Lektor primární prevence – 2017

Okamžik, z.ú. – Osobní asistent a průvodce nevidomých a zrakově postižených osob, 2014 –2017

APLA (NAUTIS) – Osobní asistent pro děti s poruchami autistického spektra, 2013 – 2015

Centrum Lékořice, Thomayerova nemocnice (Oddělení dětské psychiatrie) – dobrovolník, 2012 – 2015