Mgr. Lenka Polívková

manželská  a rodiiná poradkyně, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, andragožka

Odborné vzdělání:

Katedra andragogiky, UJAK Praha, obor Andragogika, 2011 - 2013, Mgr.

Pedagogická fakulta, TU Liberec, obor Sociální práce a penitenciární péče, 2007 - 2010, Bc.

Telefonická krizová intervence, 2004 - 2005, 100 hodin, Mgr. V. Kolářová
  • Kurz penitenciární péče, 2005 - 2006, 100 hodin, TUL
  • Výcvik koučování, 2004 - 2005, 100 hodin, MUDr. Mgr. R. Bahbouch, PhD.
  • Vedení motivačních rozhovorů, 2006, N. T. I. Consulting
    • Komplexní výcvik mediace, 2007, 50 hodin, PhDr. T. Šišková
    • Základní výcvik mediace, 2006, 50 hodin, PhDr. T. Šišková
  • Výcvik v metodě KBT pro práci s nadváhou a léčbu obezity, 2010, 50 hodin, PhDr. I. Málková

  • Aktuálně Výcvik kognitivně behaviorální terapie, 2011 – 2017, 500 hodin, Prof. MUDr. J. Praško, CSc., MUDr. P. Možný

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči - 2015 - dosud
Privátní poradenská praxe v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání dospělých - 1999 - dosud