Bc. Hana Kolářová, DiS.

pracovní pozice: sociální pracovnice, pracovník pro náhradní rodinnou péči
 
Odborné vzdělání:
 
Cyrilometodějská teologická fakulta, UP Olomouc, obor Charitativní a sociální práce, 2013 - 2017
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2013 - 2016
 
Praxe:
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - 2018 - dosud