Mgr. Ivana Svobodová

psycholožka, manželská a rodinná poradkyně

Odborné vzdělání:

Filosofická fakulta, UP Olomouc, obor Psychologie, 2004 - 2010, Mgr. 

Terapie partnerského vztahu, 2012 - 2013, 100 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová 
Rodina v procesu změn - integrující přístup v rodinné terapii, 2011, 48 hodin, PhDr. H. Vyhnálková
Práce s časovou osou, 2011, 20 hodin, PhDr. L. Trapková, MUDr. V. Chvála

Aby láska v rodině vzkvétala, 2010, 19,5 hodin, PhDr. J. Prekopová, PhDr. J. Šturma

Aktuálně ve výcviku Integrovaná rodinná terapie, 2012 - 2016, 700 hodin, PhDr. Vodňanská, Mgr. Macek

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – 2010 – dosud