Mgr. Veronika Soukalová

pracovní pozice: sociální pracovnice - toho času na mateřské dovolené

Odborné vzdělání:

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, obor Sociální práce, mikro – případové poradenství, 2011 – 2013, Mgr.
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Prevence a rehabilitace sociální patologie, 2007 – 2010, Bc.
 
Trénink trenérů v metodě psychosociální rehabilitace CARe, 2015 – 2016, 70 hodin, CMHCD z. s.
Kvalifikační kurz Zdravotně-sociální pracovník, 2015, 160 hodin, NCONZO Brno
Výcvik v telefonické krizové intervenci, 2014, 120 hodin, Modrá linka o. s. Brno
Výcvik v internetovém poradenství, 2014, 25 hodin, Modrá linka o. s. Brno
Kvalifikační kurz Adiktolog, 2011 – 2013, 926 hodin, UK Praha
Sebezkušenostní kurz v zážitkové pedagogice, 2008, 60 hodin, o. s. Prevent, Strakonice
 

Aktuálně:

Psychoterapeutický výcvik Umění terapie, 2015 – 2020, 750 hodin, Z. Macek a O. Kunertová
Komplexní krizová intervence, 2017 – 2018, 250 hodin, PhDr. Vodáčková a Mgr. Jana Herbst, Remedium Praha

Další kratší kurzy zaměřené na práci s klientem.

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Turnov – sociální pracovnice – 2018 – dosud
Terapeutická komunita Magdaléna – terapeutka, sociální pracovnice – 2016 – 2018
Terapeutická komunita TAO – zdravotně-sociální pracovnice – 2015 – 2016
Kontaktní centrum Vídeňská – sociální pracovnice, adiktolog – 2014 – 2015
Kontaktní centrum Netopeer – kontaktní a poradenská pracovnice – 2010 - 2014