Bc. Šárka Lufinková

Odborné vzdělání:

Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, Sociální a charitativní práce, 2014 - 2019

 Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách, 8 hod., Zřetel s.r.o., 2019

Základní krizová intervence, 16 hod., Mgr. et Mgr. Jan Zahradník, 2020

Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách, 16 hod., MUDr. František Matuška, V&T Institut HERMÉS, 2020

Minipride týmová spolupráce, 20 hod., PRIDE-CZ, 2021

 

Praxe:

Probační a mediační služba, Probační asistent, 2018

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Sociální pracovnice, 2019 – 2020