Mgr. Jitka Kozáková

Mgr. Jitka Kozáková

Odborné vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, studijní obor - Etika v sociální práci, 2010 - 2012, Mgr.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., Výcvik v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru (doc. PhDr. Oldřich Čálek, MUDr. Zuzana Pinďáková), 880 hod. , výcvik akreditován pro zdravotnictví, 2009 -2015

Technická univerzita v Liberci, studijní obor – Sociální pracovník, 2005 - 2008, Bc.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnický oborů, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotně-sociální pracovník, 2016

„Lege artis“ postupy v komunitní a skupinové psychoterapii, 2013 - 2015, 80 hod., doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Daseinsanalytický výklad snů, 2013 – 2014, 110 hod.,  doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi , 2014, 17 hod., Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.,

Strukturované metody logoterapie, doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., 2019, 17. hod., doc. PhDr. Karel Balcar

Technická univerzita v Liberci, Kurz sociální práce pro sociální pracovníky, 2004 - 2005

Gymnázium Turnov, 1984 - 1988

další vzdělávání pro oblast sociální práce a paliativní péče

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pobočka Turnov, 2021 doposud, sociální pracovnice

Krajská nemocnice Liberec, a.s. - nemocnice Turnov, 2010 - 2021, zdravotně-sociální pracovnice

Hospicová péče sv. Zdislavy, 2011 - 2014, sociální pracovnice Poradny, Rodinné pokoje

Zdravotně sociální služby Turnov, 2004 - 2010, sociální pracovnice