Mgr. Daniela Michlová

Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, obor speciální pedagogika se zaměřením na etopedii, 1994 – 1999, Mgr.

Komplexní vzdělávací program ve skupinové psychoterapii, INSTEP Praha, 2005-2009, 850 výukových hodin, zaměření- integrativní Gestalt

Párová terapie online: Mgr. P. Rataj, Praha, – online seminář, 11/2020    

Psychiatrické diagnózy: Mgr. J. Kulhánek –  online kurz (CKP Dobřichovice), 6/2020

Nové způsoby administrace a interpretace testu Reyovy figury: Vzdělávací institut Praha, 2013

Homeopatická terapie v každodenní praxi: Homeopatická lékařská asociace, Praha, 2013

Osvědčení z oblasti poruch autistického spektra, 2011 – 2013

Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob, 2008

Psychiatrické minimum; MUDr. J. Stuchlík, Praha – Fokus, 2006

Metoda Instrumentálního obohacení R. Feureisteina I.; UK Praha, 2003  

Osvědčení z oblasti Specifických poruch učení a chování, 2003 – 2000

Orientace na řešení v krátké terapii; PC Ústí nad Labem, 2001

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, manželská a rodinná poradkyně - 2021

Telefonická psychoterapeutická linka Anténa - 2020

SPC pro děti mentálně postižené a děti s autismem Turnov, speciální pedagog, 2011- 13, 2016- 18  

Pedagogicko – psychologická poradna Česká Lípa   -  speciální pedagog, 2000 -  2008

Univerzita J.A. Komenského Č. Lípa – lektor OSVČ, 2006 -  2007                       

ZŠ Česká Lípa - učitel, speciální pedagog, lektor OSVČ, 2003 -  2005                      

ZŠ   Ústí nad Labem-  učitel, speciální  pedagog, 1999 - 2000