Mgr. Andrea Vajsejtlová

Odborné vzdělání:

Filozofická fakulta, UK Praha, obor: Sociální pedagogika, 2018 – 2021, Mgr.

Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, obor: Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, 2014 – 2017, Bc.        

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – sociální pracovnice, pracovnice pro NRP – 2022 - dosud

Magistrát města Liberec, Odbor sociální péče, oddělení kurátorské činnosti – odborný sociální pracovník, úředník – 2021 - 2022

Sdružení Tulipán, z.s. – Komunitní centrum Tulipan - práce s klienty, rozšiřování povědomí o Komunitním centru Tulipan, administrativní činnost - 2018