Mgr. Pavlína Vedralová

Odborné vzdělání:

Filozofická fakulta, UK Praha, obor Psychologie, 1990 - 1996, Mgr.

Výcvik v kontemplativní psychologii, 2000 - 2004, 720 hodin, M. Moore, PhD., P. Cashman, MA

Výcvik v rodinné terapii, 1997 - 2000, 500 hodin, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
Terapie pevným objetím, 2011 - 2015, 550 hodin, PhDr. J. Prekopová, PhDr. J. Šturma
Systematický dvouletý kurz v arteterapii, 2006 - 2008, 280 hodin, PhDr. M. Bažantová

Výcvik v systemickém přístupu, 2014 - 2015, 100 hodin, R. Verlinden

Semináře o rozhovoru, 1997 - 1999, 55 hodin, Mgr. J. Knop

Rodina v procesu změny - integrující přístup v rodinné terapii, 2004, 50 hodin, PhDr. H. Vyhnálková

Kurz poradenské propedeutiky pro manželské a rodinné poradce, 1995, 40 hodin, PhDr. P. Šmolka, PhDr. K. Kopřiva

Aktuálně Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii, 2017 - 2019, 200 hodin, PhDr. S. Titl, PhDr. L. Lucká

další kratší kurzy zaměřené na rodinnou, systemickou a kontemplativní práci

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně, zástupkyně vedoucího zařízení - 1995 - dosud
Středisko komplexní terapie Jablonec n. Nisou – psycholožka - 1995 - 2000
Manželská a předmanželská poradna Semily – manželská a rodinná poradkyně - 1993 - 1994