Mgr. Eva Vildnerová

Odborné vzdělání:

 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní obor – Sociální práce a sociální politika zaměřená na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (2016-2023).

Absolvování 5letého sebezkušenostního výcviku v Daseinsanalitickém směru v komunitní a skupinové psychoterapii v počtu 537 hodin, (2016–2021). Výcvik je garantován PVŠPS a je akreditován Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 

Psychosociálního poradenství v počtu 50 hodin (2016-2019), akreditované PVŠPS.

Práce s traumatem a krizová intervence v počtu 50 hodin (2020-2023), akreditované PVŠPS.

Základy koučování v počtu 50 hodin (2020-2023) v rámci magisterského studia, akreditované PVŠPS.

Odborný seminář Teorie Daseinsanalýzy v počtu 150 hodin (2020-2023), garantován PVŠPS.

 Individuální terapie v Daseinsanalytickém směru v počtu 100 hodin (2019-2021) pod vedením Mgr. Ivany Dvořákové, registrovaný terapeut mezinárodní federace pro Daseinsanalýzu – IFDA.

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi vedena Mgr. Jakubem Zlámaným, PhD.  v počtu 34 hodin (2018-2019).

Aktivní imaginace-práce s imaginací vedená Mgr. Jakubem Zlámaným, PhD.  v počtu 17 hodin (2019).

Intuitivní imaginace a síla záměru vedená Mgr. Pavlou Štěpničkovou počtu 17 hodin (2019). 

Další krátkodobé kurzy, semináře zaměřené na sebepoznání, terapeutickou a sociální práci s klienty

(průběžně vzdělávání od roku 2014 – doposud).

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Liberec – psycholog – manželský a rodinný poradce (Duben 2024 – doposud).

OSTARA p.o., Metodik kvality služby (2014-2018).

DPZP Vyšší Hrádek p.s.s., asistent, koordinátor asistentů, vedoucí cvičných bytů (2010-2013).