PhDr. Miloslava Hrabálková Kubů

Odborné vzdělání:

Filozofická fakulta, UK Praha, obor Psychologie, 2000 - 2006, Mgr.

Filozofická fakulta, UK Praha, Rigorózní zkouška, 2007, PhDr.

Filozofická fakulta, UK Praha, obor Učitelství psychologie pro SŠ, Mgr.

Výcvik psychoterapie a poradenství v PCA, přístupu zaměřeném na člověka, dle C. Rogerse, 2004 - 2008, 770 hodin, PhDr. J. Holeyšovský, PhDr. V. Junková, MUDr. A. Machander, PhDr. H. Nuslauerová
Arteterapeutické sebezkušenostní semináře, 2002 - 2003, 72 hodin, Ak. mal. K. Ženatá

Práce s časovou osou, 2015, 20 hodin, PhDr. L. Trapková, MUDr. V. Chvála

Další kratší kurzy zaměřené na problematiku manželského a rodinného poradenství a relaxaci

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně - 2014 – dosud

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec n. Nis. – psycholožka - 2013 – 2014

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči - 2006 – 2013