Mgr. Martin Leták

Odborné vzdělání:

Filozofická fakulta, UP Olomouc, obor Psychologie, 2006-2011, Mgr.

Kompletní krizová intervence, 2012, 152 hodin, Mgr. V. Kolářová

Základy krizové intervence, terapeutické pomoci a práce se skupinou, 2005, 120 hodin, PhDr. I. Veltrubská

Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii, 2010, 48 hodin, PhDr. H. Vyhnálková

Práce s časovou osou, 2012, 20 hodin, PhDr. L. Trapková, MUDr. V. Chvála

Aktuálně Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch, 2013 - 2017, 500 hodin, PhDr. L. Trapková, MUDr. V. Chvála

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželský a rodinný poradce, psycholog – 2016 - dosud

Bílý kruh bezpečí Liberec – psychosociální poradce – 2013 - dosud

Záchranná zdravotnická služba Libereckého kraje – krizový intervent a lektor – 2013-2014

Dětský diagnostický ústav Liberec – psycholog – 2011 - 2016

Dětský diagnostický ústav Liberec – vychovatel – 2010-2011

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Olomouc – koterapeut - 2009-2010