Mgr. Lenka Polívková, MBA

Odborné vzdělání:

MBA studium pro pomáhající profese, 400 hodin, 2021 – 2023, IVPP.

Výcvik KBT, 2011 – 2017, 500 hodin, Mezinárodní institut kognitivně behaviorální terapie Odyssea, Prof. MUDr. J. Praško, CSc., MUDr. P. Možný.

Katedra andragogiky, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor Andragogika, 2011 - 2013, Mgr.

Pedagogická fakulta, TU Liberec, obor Sociální práce a penitenciární péče, 2007 - 2010, Bc.

Výcvik v metodě KBT pro práci s poruchami příjmu potravy, nadváhou a léčbu obezity, 2010, 50 hodin, PhDr. I. Málková.

Výcvik mediace II., 2007, 50 hodin, AMČR, PhDr. T. Šišková.

Výcvik mediace I., 2006, 50 hodin, AMČR, PhDr. T. Šišková.

Vedení motivačních rozhovorů, 2006, N. T. I. Consulting.

Kurz penitenciární péče, 2005 - 2006, 100 hodin, TUL, katedra Penitenciární péče.

Telefonická krizová intervence, 2004 - 2005, 100 hodin, Mgr. V. Kolářová.

Výcvik koučování, 2004 - 2005, 100 hodin, MUDr. Mgr. R. Bahbouch, PhD.

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – psycholog, manželský a rodinný terapeut, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči - od r. 2015

Mediace a facilitace – od r. 2006

Privátní poradenská a psychoterapeutická praxe v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání dospělých – od r. 1999