Mgr. Lenka Polívková

Odborné vzdělání:

Výcvik v metodě KBT pro práci s nadváhou a léčbu obezity, 2010, 50 hodin, PhDr. I. Málková

Výcvik kognitivně behaviorální terapie, 2011 – 2017, 500 hodin, Prof. MUDr. J. Praško, CSc., MUDr. P. Možný

Katedra andragogiky, UJAK Praha, obor Andragogika, 2011 - 2013, Mgr.

Pedagogická fakulta, TU Liberec, obor Sociální práce a penitenciární péče, 2007 - 2010, Bc.

Telefonická krizová intervence, 2004 - 2005, 100 hodin, Mgr. V. Kolářová

Kurz penitenciární péče, 2005 - 2006, 100 hodin, TUL

Výcvik koučování, 2004 - 2005, 100 hodin, MUDr. Mgr. R. Bahbouch, PhD.

Vedení motivačních rozhovorů, 2006, N. T. I. Consulting

Komplexní výcvik mediace, 2007, 50 hodin, PhDr. T. Šišková

Základní výcvik mediace, 2006, 50 hodin, PhDr. T. Šišková

Aktuálně studium MBA. pro pomáhající profese- 400h, IVPP, od 2022

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči - 2015 – dosud

Privátní poradenská praxe v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání dospělých - 1999 - dosud