Mgr. Ladislav Vedral

Odborné vzdělání:

2009 – 2019 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Psychologie

2012 – 2016 Psychoterapeutický výcvik - HERMÉS Group Praha - strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie, od M. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům - 800hodin – akreditace ČPS ČLS JEP - (4 kazuistiky k získání certifikátu)

odborné semináře v rámci působení v PPP Jbc zaměřené na oblast výchovně-vzdělávacího procesu, 2018 – 2019

kurz Rorschachovy metody – akreditace MZ ČR, PhDr. A. Polák, 2015 –2017 (ukončeno bez závěrečné kazuistiky)

Autogenní trénink – prostřední a vyšší stupeň, 2017

Autogenní trénink – základní stupeň, 2015

kurz - Test stromu, 2015

Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“ – S.D. Miller Ph.D., 2014

 

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželský a rodinný poradce, psycholog  pro NRP – 2020 – dosud

Pedagogicko psychologická poradna Jablonec nad Nisou- 2018 - 2020