Služby poradny

psychoterapie

Psychologické poradenství / terapie

Poradenství a terapii nabízíme formou práce s jednotlivci, s párem, případně s celou rodinou. Poradenství je zaměřené krátkodobě, cíleně na konkrétní problém. Terapie je většinou časově náročnější práce zaměřená na větší změny osobnosti.

Skupinová terapie

V rámci poradny funguje dlouhodobě terapeutická skupina. Do skupiny se klienti zařazují po předchozím pohovoru s vedoucím skupiny.

skupinová terapie
sociálně – právní poradenství

Sociálně – právní poradenství

Nabízíme základní poradenství ohledně sociální problematiky. 

Krizová intervence

Krizová intervence je poskytována klientům prožívající mimořádnou, kritickou životní situaci, kterou nemohou řešit bez cizí pomoci a kdy bez včasného zásahu by hrozilo sociální vyloučení, případně se daná osoba nachází v ohrožení zdraví nebo života.

krizová intervence

Zásady poskytování sociální služby

NÍZKOPRAHOVOST – není potřeba žádné doporučení

BEZPLATNOST - služby jsou poskytovány zcela bezplatně

ANONYMNOST – uživatel má právo vystupovat anonymně

RESPEKT – v přístupu k uživatelům je respektována jejich důstojnost; k uživatelům přistupujeme bez diskriminace

DŮVĚRNOST – všichni pracovníci dodržují zásadu mlčenlivosti o všech informacích souvisejících s uživateli

DOBROVOLNOST – pracovníci respektují svobodné rozhodnutí uživatele ke spolupráci s poradnou

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – služby poradny jsou poskytovány vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky uživatelů

Poradna poskytuje

Poradna nabízí odbornou pomoc a podporu:

 • rodinné a párové poradenství (partnerské a manželské) - cílené, krátkodobé vedení
 • rodinnou a párovou terapii (partnerskou a manželskou) - systematické déletrvající vedení
 • rozvodové a porozvodové poradenství
 • individuální poradenství a terapii
 • psychologickou pomoc pro osoby v krizových životních situacích (krizová intervence)
 • poradenství v oboru závislostí
 • skupinovou terapii
 • nácvik sociálních dovedností
 • přednáškovou činnost pro odborníky nebo organizace
 • základní sociálně právní poradenství
 • spolupráci s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí 

Stáže

stáže

Na našem pracovišti umožňujeme krátkodobé odborné stáže pro studenty oboru psychologie - pro frekventanty bakalářského studia v rozsahu jednoho dne, pro frekventanty magisterského studia v rozsahu tří dnů. Dále umožňujeme stáže pro studenty v oboru sociální práce v rozsahu domluveném individuálně. Všechny druhy stáží jsou kapacitně limitovány dle možností našeho zařízení. Stáž je zpoplatněna částkou 150 Kč/den.

 

 

V případě zájmu nás kontaktujte emailem: info@rpliberec.cz, nebo na tel. čísle poradny: 485 108 866 / 485 103 190 / 606 167 312.

 

Časté otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá jedna konzultace?

Délka konzultace je cca 50 minut, v případě párové či rodinné terapie může být až 90 minut.

Za jak dlouho dostanu termín první konzultace?

To záleží na aktuální vytížeností jednotlivých pracovníků poradny. Pro nové klienty je to zpravidla za jeden až dva měsíce. V krizových případech se snažíme vyjít klientům vstříc a nelézt co nejbližší možný termín. V případě urgentní potřeby mohou klienti využít službu Linky důvěry http://www.linka-duvery.cz/, tel.: 485 177 177, 606 450 044.

Potřebuji nějaké doporučení od lékaře?

K objednání do poradny nepotřebujete žádná doporučení.

Jsou služby poradny bezplatné?

Ano, za naše služby nic neplatíte, jsme příspěvková organizace zřízená krajem.

Mohu si vybrat terapeuta a čas konzultace?

Můžete si vybrat, ke kterému terapeutovi chcete být objednáni. V rámci konzultačních hodin si můžete vybrat den i čas, jen je potřeba počítat s tím, že odpolední termíny jsou více preferované, a tudíž je potřeba počítat s delší objednací dobou.

Galerie

 

gal1
gal2
gal6
gal5
gal4
gal3