Vítáme Vás na stránkách poradny

Poradna v Liberci

Jedna z našich konzultoven

O nás

 • Důležité upozornění - k 12.10. 2020 - aktualizace 23. 10. 2020

  Od 12. 10. 2020 do odvolání je poradna pro klinety uzavřena. Po domluvě je možné v omezené míře konzultovat po telefonu, případně přes Zoom (Skype). Opatření se mohou měnit. Děkujeme za pochopení. 

   

  Důležité upozornění - k 5. 10. 2020

  V týmu naší poradny se na začátku tohoto týdne objevil jeden covid - pozitivní případ. Po předběžné dohodě s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci zatím zachováváme služby v původním rozsahu, samozřejmě při dodržování všech hygienických opatření, což jsou roušky, rozestupy a hygiena a dezinfekce rukou.

  Pokud by se kdokoliv z klientů necítil za těchto okolností dostatečně chráněn, může využít našich služeb prostřednictví telefonu, případně kontaktu s konkrétním pracovníkem přes Zoom meeting. Tyto kontakty je potřeba domluvit předem na telefonních linkách 606 167 312, 485 108 866 nebo 485 103 190.

  O dalších opatřeních, která budeme v blízké době v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí realizovat, Vás budeme nadále informovat.

  Mgr. Ivo Lánský

  vedoucí zařízení

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

  Aktuálně: OTEVŘENÍ PORADNY

   Provoz poradny je obnoven při zachování následujících opatření:

  Akt. k 10. 9. 2020

   

  Objednat se na konzultaci je již možné telefonicky i osobně.

  • V případě, že budete pociťovat byť malé potíže respiračního charakteru nebo jste v nařízené karanténě, případně pokud jste byli v kontaktu s nakaženým člověkem, z domluvené konzultace se, prosíme, omluvte. 
  • Od 10. 9. 2020 je opět nutné nosit v poradně roušky či respirátory.
  • Na telefonicky domluvené konzultace přicházejte přesně, aby nedocházelo k hromadění klientů v čekárně. V čekárně jsou k dispozici 3 místnosti, každá pro 1 klienta. Pokud se naplní, je třeba vyčkat venku před poradnou.
  • Desinfekce je k dispozici v čekárně.
  • Dodržujte, prosíme, předepsaný dvoumetrový odstup při pohybu v poradně i při konzultaci.
  • Noste si vlastní pití. Podávání nápojů není v současné situaci možné.
  • Pokud použijete toaletu, ošetřete si po umytí ruce dezinfekcí, která bude na toaletách k dispozici.
  • Prostory poradny budou pravidelně dezinfikovány.
  • Pokud máte obavy přijít do poradny osobně a přesto potřebujete svou situaci naléhavě konzultovat, můžete se domluvit na konzultaci po telefonu na číslech 485 108 866 nebo 485 103 190, případně 606 167 312.

  Tato opatření jsou dočasná, pokud by došlo v souvislosti s epidemiologickou situací k dalším změnám, opatření se mohou ještě měnit.

  Děkujeme za pochopení

  Mgr. Ivo Lánský


  "Posláním poradny je poskytovat lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci odbornou psychologickou a sociálně právní pomoc."

  Na poradnu se může obrátit každý bez ohledu na věk, kdo potřebuje řešit partnerské nebo manželské vztahy, rozvodové či porozvodové situace, obtížné situace a vztahy v rodinách a při výchově dětí, obtíže v širších mezilidských vztazích a jiné osobní problémy.

  Zájemci o službu se musí předem telefonicky nebo osobně objednat v provozní době poradny (i bez odborných doporučení).

  Služby poradny jsou poskytovány bezplatně

  Všichni pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí (prolomení mlčenlivosti nastává pouze v situacích vymezených zákonem). 

  Uživatel služby může být na vlastní žádost veden anonymně.

Poradna poskytuje:

 • • individuální poradenství / psychoterapii
  • párové poradenství / psychoterapii
  • rodinné poradenství / psychoterapii
  • skupinovou psychoterapii
  • krizovou intervenci
  • sociálně právní poradenství

První kontakt v poradně

 • Jak probíhá první setkání v poradně?

Organogram - Rodinná poradna Liberec